Styrelse

Styrelsen

Höörs Konstförening

Jenny Widén
Ordförande
jennywiden@hotmail.com

072 030 43 47

Göran Malmström

Kassör

skepparp1036@mhmail.se

Martin Svansjö

Utställningsansvarig

martinsvansjoe@yahoo.se

070 581 68 16

Ove Delin

Vice ordförande

ove.delin@telia.com

Susanne Thelin

Sekreterare

susanne.thelin@me.com


Tanja Jibrandt
Ledamot
tanja.jibrandt@alumniglobal.com


Anna Nettreus

Suppleant

anna@citato.se

Annika Eriksson

Suppleant

Gullan Svensson

Suppleant

Lis Bøgeskov Nielsen

Suppleant

Rose-Marie Nilsson Erwe
Suppleant

Stina Sturesson Svansjö

Suppleant